Pogrzeb śp. ks. prałata Władysława Kierzka

Magdalena Gąsiorek

W sobotę 7 listopada w wieku 90 lat zmarł ks. prałat Władysław Kierzek, wieloletni proboszcz, a następnie rezydent naszej parafii. Uroczystości pogrzebowe miały miejsce 12 listopada. Rozpoczęły się Mszą świętą sprawowaną w naszym kościele pod przewodnictwem abpa Wojciecha Polaka. Mszę świętą pogrzebową koncelebrowało kilkunastu kapłanów, w tym ks. proboszcz kanonik Kazimierz Kuczma oraz ks. Tomasz Krawczyk, który wygłosił kazanie, wspominając w nim zmarłego kapłana Władysława. Przed zakończeniem Eucharystii ks. proboszcz Kazimierz Kuczma odczytał słowa p. Konrada Kierzka, brata zmarłego ks. Władysława oraz bratanicy Katarzyny, a także s. Andrzei Bętkowskiej, urszulanki, która pracowała kiedyś w naszej parafii, a dziś bardzo serdecznie wspomina czas współpracy z ks. prałatem, jednak ze względu na stan zdrowia nie mogła przybyć na pogrzeb.

Po Eucharystii trumna została przewieziona na miejscowy cmentarz komunalny. Tutaj od bramy cmentarnej w kondukcie żałobnym wszyscy uczestnicy – z zachowaniem wymogów sanitarnych związanych z pandemią – przeszli do miejsca, gdzie zostało złożone do grobu ciało zmarłego ks. prałata Władysława. Ceremonii pogrzebowej na cmentarzu przewodniczył także ks. abp Wojciech Polak.

W dniach poprzedzających pogrzeb, od poniedziałku do środy, w godzinach wieczornych modliliśmy się na różańcu w intencji śp. ks. prałata Władysława. Wspólną modlitwę poprowadziły panie ze Wspólnoty Żywego Różańca.   

 

Śp. ks. prałat Władysław Kierzek urodził się 4 czerwca 1930 roku w miejscowości Florowo koło Łobżenicy. Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 1956 roku w katedrze gnieźnieńskiej. Jako wikariusz pracował w parafiach: pw. św. Józefa w Inowrocławiu oraz parafii katedralnej w Gnieźnie. Od 1962 roku był proboszczem w parafii pw. św. Mateusza w Ostrowie. Po dziesięciu latach kard. Stefan Wyszyński ustanowił go proboszczem utworzonej trzy lata wcześniej naszej parafii. W 1985 roku papież Jan Paweł II nadał śp. ks. Kierzkowi godność Kapelana Jego Świątobliwości. Po 42 latach pełnienia funkcji proboszcza naszej parafii przeszedł na emeryturę, pozostając w naszej wspólnocie jako rezydent przez kolejnych 17 lat. Ostatnie trzy lata życia spędził w Archidiecezjalnym Domu Księży Seniorów w Gnieźnie.

 

Zdjęcia: Tadeusz Furgal, Jakub Zalewski

 

licznik odwiedzin strony