Wspólna uroczystość

Magdalena Gąsiorek

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego (22 listopada) na Mszy świętej o godz.11.00 miało miejsce przyjęcie nowych członków do Eucharystycznego Ruchu Młodych, którym w naszej parafii opiekuje się s. Bogusława Burwan.

 

Uroczystość Chrystusa Króla jest świętem patronalnym ERM-u, dlatego właśnie tego dnia zostały przyjęte do grupy nowe osoby, a ci, którzy już są członkami Krucjaty Eucharystycznej odnowili swoje przyrzeczenia. Podczas tej samej liturgii zostały przyjęte do scholi parafialnej „Sursum Corda” trzy dziewczynki, natomiast wszystkie w specjalnym obrzędzie potwierdziły swoją gotowość służenia Bogu poprzez śpiew. Uroczystość, którą przygotowała s. Janina Białobłocka, odbyła się w związku ze wspomnieniem św. Cecylii – patronki śpiewu chóralnego. Na zakończenie schola dała krótki koncert, zapraszając do wspólnego śpiewu wszystkich zgromadzonych w kościele. Obrzędowi przyjęcia zarówno do ERM-u, jak i scholi przewodniczył – w imieniu ks. proboszcza – ks. Konrad Wysocki.

licznik odwiedzin strony