Jubileusz 40-lecia Kapłaństwa

Magdalena Gąsiorek

W niedzielę 21 czerwca br. obchodziliśmy w naszej parafii wyjątkową uroczystość. Dokładnie tego dnia 40 lat temu ks. proboszcz Kazimierz Kuczma w katedrze gnieźnieńskiej przyjął święcenia kapłańskie z rąk Stefana Kardynała Wyszyńskiego, prymasa Polski. Z okazji rubinowego jubileuszu ks. proboszcz odprawił Mszę św. dziękczynną, podczas której homilię wygłosił ks. Marcin Holak, niegdyś wikariusz naszej parafii, dziś pracujący w parafii pw. Chrystusa Wieczystego Kapłana w Gnieźnie. Na początku Eucharystii ks. kanonik Mieczysław Kozłowski, proboszcz parafii farnej we Wrześni, odczytał dekret ks. abp Wojciecha Polaka, który nadał naszemu proboszczowi tytuł kanonika. Ks. proboszcz został członkiem Kapituły Kolegiackiej w Chodzieży. Do tej samej kapituły należą jeszcze dwaj wrzesińscy kapłani: wspomniany ks. Mieczysław Kozłowski oraz ks. Czesław Kroll, proboszcz parafii pw. Św. Krzyża we Wrześni.

 

Po nabożeństwie do Najświętszego Serca Pana Jezusa przedstawiciele parafii złożyli życzenia czcigodnemu Jubilatowi. Swoje gratulacje i życzenia w stronę Jubilata skierowali: ks. prałat Władysław Kierzek w imieniu kapłanów z parafii, ministranci i lektorzy, dzieci (reprezentujące także scholę i ERM), Wspólnota Żywego Różańca, Odnowa w  Duchu Świętym i oczywiście członkowie rad parafialnych. Na uroczystość przybyły również poczty sztandarowe Kół Łowieckich „Szarak” i „Bażant”, których reprezentanci także wypowiedzieli słowa życzeń oraz rodzina i znajomi Ks. Jubilata.

 

zdjęcia: Przemysław Moch

licznik odwiedzin strony