Jubileusz „Odnowy”

Mariola Refremat

„Oto jest dzień, który dał nam Pan, weselmy się i radujmy się w nim”.

Dniem radości dla naszej Grupy Modlitewnej Odnowy w Duchu Świętym była sobota, 26 października br. , kiedy to w duchu dziękczynienia za 20 lat istnienia uczestniczyliśmy w Eucharystii, aby dziękować Bogu za dar tej wspólnoty oraz wszystkie łaski, którymi przez te lata zostaliśmy obdarowani. Głównym celebransem i kaznodzieją był ks. Bogumił Czuliński, opiekun naszej grupy. Mszę świętą koncelebrowali: ks. prałat Władysław Kierzek oraz ks. Konrad Wysocki. Członkowie Odnowy także starali się czynnie włączyć w to dziękczynienie poprzez udział w liturgii słowa czy oprawę muzyczną.

Razem z nami dzielili naszą radość zaproszeni goście, a także przedstawiciele grup działających w parafii: Towarzystwa św. Wojciecha, Wspólnoty Żywego Różańca, Zespołu Caritas, Eucharystycznego Ruchu Młodych oraz inni parafianie. Po Eucharystii wszyscy w niej uczestniczący spotkali się w salce katechetycznej przy kawie i cieście. Czas upłynął w miłej, rodzinnej atmosferze.

 

 

Chcemy podziękować wszystkim za wspólne uczestnictwo w Eucharystii, za wszystkie życzenia, wyrazy sympatii, za wspieranie nas modlitwą. Bóg zapłać.

Pragniemy, aby nasza obecność we wspólnocie zaowocowała wzrostem duchowym oraz świadczeniem o miłości Bożej naszym życiem.

Zapewniamy także o pamięci w modlitwie i zapraszamy na nasze spotkania:

„A Duch i Oblubienica mówią: <<Przyjdź>>.

A kto słyszy, niech powie: <<Przyjdź>>.

I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie,

kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie” (Ap 22, 17)

Spotkania odbywają się w czwartki po wieczornej Mszy świętej.


licznik odwiedzin strony