Ku czci Bogurodzicy

Magdalena Gąsiorek

Dnia 23października w naszym kościele odbył się XI Koncert Pieśni Maryjnej „Idę do Ciebie, Maryjo”. Organizatorami tego corocznego wydarzenia są: Chór „Lutnia”, ks. proboszcz Kazimierz Kuczma i Wrzesiński Ośrodek Kultury. Przed zgromadzoną w kościele publicznością wystąpiły chóry i zespoły działające we Wrześni. Chór „Lutnia”, będący współorganizatorem muzycznej imprezy, powitał wszystkich pieśnią, wprowadzającą w tematykę koncertu. W dalszej kolejności zaprezentowały się: chór „Gama” – pod kierunkiem Janiny Lisowskiej, chór z parafii pw. św. Kazimierza królewicza – pod dyrekcją Mirosława Zimnego, chór „Wrzosy” – prowadzony przez Zbigniewa Pawłowskiego,  chór „Camerata” – pod dyrekcją Domiceli Cierpiszewskiej oraz „Lutnia” – chór, którym kieruje nasz pan organista Władysław Dłoniak.

licznik odwiedzin strony