Modlitwa za dzieci

Magdalena Gąsiorek

Czwarty tydzień Nowenny przed beatyfikacją papieża Jana Pawła II był poświęcony modlitwie za dzieci.  W związku z tym w przygotowanie Apelu Jasnogórskiego, odprawianego na zakończenie każdego tygodnia, włączyły się dzieci.  W rozważaniach apelowych  wykorzystano fragmenty Listu Jana Pawła II do dzieci, napisanego w 1994 r., w Roku Rodziny. Poprzez słowa tego Listu dzieci zachęciły wszystkich zgromadzonych w kościele, zarówno swoich rówieśników, jak i dorosłych do wspólnej modlitwy, aby dzieci  z każdym dniem wzrastały w łasce Bożej i były świadkami miłości Boga w świecie, aby dzieci głodujące i cierpiące jak najszybciej zostały otoczone troskliwą opieką i miłością, aby dzieci z radością i pilnie uczestniczyły w lekcjach religii, a także o trwały pokój na świecie, aby dzieci nie cierpiały z powodu przemocy i różnych form wyzysku. Wieczornej modlitwie apelowej dzieci przewodniczył ks. Marek, a niezawodna nasza parafialna schola „Sursum Corda” przygotowała z tej okazji i pięknie wykonała kilka piosenek.

 

licznik odwiedzin strony