Jubileusz 50 lecia pobytu Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego we Wrześni

1

2

3

Jubileusz 50 lecia pobytu Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego we Wrześni jest okazją do uczynienia  refleksji nad minionym czasem, który został nam dany i zadany.


POWSTANIE PLACÓWKI

Nasza placówka powstała z ofiary życia naszej Przełożonej Generalnej matki Franciszki Popiel, która wraz z s. Urszulą Kuleszanką i trzema innymi siostrami  16 sierpnia 1963r. uległy wypadkowi pod Węgierkami. Ówczesny rektor kościoła Świętego Ducha Ks. Zenon Willa udzielił siostrom sakramentu chorych i służył pomocą w tych ciężkich dla Zgromadzenia dniach. Kilka miesięcy później na prośbą  Ks. Zenona Willi Matka Andrzeja Górska przysyła do pracy w parafii na plebanii trzy siostry.

śp. s. Almę Lewandowską - przełożoną domu,

s. Stanisławę Kotarką – zakrystiankę, ( opiekowała się zakrystią, dbała o bieliznę kościelną, dekorowała ołtarze, utrzymywała porządek  w kościele w salkach katechetycznych, które znajdowały się w kościele, utrzymywała porządek koło plebanii, i w  biurze parafialnym, opiekowała się kaplicą szpitalną,

s. Leokadię Wielgomas – gospodynię ( robiła zakupy , przygotowywała posiłki, załatwiała drobne sprawy urzędowe związane z domem lub kościołem).

4 5

 

Siostry zamieszkały w niewielkim mieszkanku przy ul. Kilińskiego. Dom zakonny formalnie rozpoczął swą działalność 11.02.1964r.

 

PRACA APOSTOLSKA I WYCHOWAWCZA

Prócz zasadniczych prac siostry odwiedzały chorych w domach, szpitalu, pomagały rodzinom wielodzietnym. Włączały się w akcje charytatywne parafii. Dbały o kaplicę szpitalną. Wypełniając w ten sposób prośbę z testamentu naszej Matki założycielki Św. U. Ledóchowskiej „Prowadzić dusze do Jezusa, dać im poznać nieskończoną dobroć Serca Jezusowego - oto ideał, dla którego poświęcić się mamy". Przełożeniu kierowali tutaj katechetki i zakrystianki a od 1982 r. stałyśmy się placówką typowo katechetyczną. Siostry z gorliwością oddawały się nauczaniu religii i pracy wychowawczej. Zakładały grupy oazowe, dziecięce koła różańcowe, Pomocnice Maryi prowadziły scholę, lektorów. Przygotowywały z dziećmi  jasełka oraz różne okolicznościowe inscenizacje. W 1984r. zawiązała się grupa lekarzy i nauczycieli, która spotyka się do dzisiejszego dnia. Opiekunem duchowym  jest  ks. kanonik Kazimierz Głów.

 

Siostry organizują i prowadzą rekolekcje wyjazdowe dla dzieci i młodzieży  a w okresie zimowym półkolonie.

 

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA

26.06.1972r. do parafii na miejsce ks. Jerzego Gołębiowskiego przychodzi ks.Władysław Kierzek, który już w 1977r. rozpoczyna budowę plebanii a później domu katechetycznego. 13 grudnia 1979r. siostry przeprowadziły się do nowej plebani przy  ul. Kościuszki 25. Starania o kaplicę i Najświętszy Sakrament sfinalizowała s.Elekta KejnichElekta Kejnich.

17 marca  1987 r. kaplica i Droga Krzyżowa została poświęcona przez  ks. bp Jana Nowaka, który odprawił uroczystą Mszę św. udziałem asysty, sióstr i licznych gości.

7

 

28.05.1989 r. miało miejsce bardzo ważnym wydarzeniem dla sióstr i mieszkańców Wrześni, relikwie Św. Urszuli Ledóchowskiej przewożone z Rzymu do Pniew zatrzymują się w naszej parafii. To nie przypadek,  św. U. Ledóchowska kilkadziesiąt lat wcześniej naznaczyła Wrześnię przez fakt cudownego uzdrowienia w naszym szpitalu wrzesińskim za jej wstawiennictwem pana Jana Kołodzińskiego.

 

8

 

1.09.1990r. religia ponownie wchodzi do szkół, podejmujemy pracę w Szkole Podstawowej Nr 5 , Szkole Podstawowej nr 6 im Jana Pawła II oraz w dwóch szkołach wiejskich Obłaczkowie i Chociczy Wielkiej a od 1993 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 im Dzieci Wrzesińskich. W roku jubileuszowym 2000 ks.Prałat Władysław Kierzek przechodzi na emeryturę  a urząd proboszczowski przejmuję ks.Kazimierz Kuczma. Kontemplacja Serca Jezusa Konającego przynagla nas "do odpowiedzi" wiarą, miłością i "całkowitym" darem z siebie,  aby Chrystus "w nas i przez nas" mógł przedłużać w świecie swoją misję zbawczą. Pragniemy stawać się coraz pełniej Jego narzędziem  w dziele ewangelizacji; pozwolić Chrystusowi, aby mógł posłużyć się nami tak i tam, gdzie On tego potrzebuje.

W minionym pięćdziesięcioleciu w domu naszym we Wrześni pracowały 24 siostry, wymieniając chronologicznie: +s. Alma Lewandowska, s. Stanisława Kotarska, s. Leokadia Wielgomas, +s. Joachima Sobczak,+ s.Oresta Hofmańska, +s. Szymona Kuc, s. Teresa Bujnicka, +s. Humiliana Rożek, s. Weronika Oman, s. Andrzeja Bętkowska, s. Barbara Tarasewicz,  s. Eugenia Drzewiecka, s. Elekta Kejnich, s. Małgorzata Tomaszewska, s. Teresa Górczyńska, s. Teresa Białas, s. Ewa Chrzanowska, s. Justyna Wiench, s. Anna Żak, s. Dorota Michaluk, s. Jolanta Grabińska, s. Teresa Bogacz, s. Janina Białobłocka i s. Bogusława Burwan. Siostry pochodzące z Wrześni to s. Kinga Bukowska,  s. Monika Puzdrakiewicz, s. Małgorzata Grześkowiak i s. Joaana Szcześniak

licznik odwiedzin strony