Odnowa w Duchu Świętym

 

Zaproszenie do uczestnictwa w Odnowie

w Duchu Świętym

 

„Duchu Święty przyjdź, niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości  nas…”

W życiu Kościoła istnieje wiele rodzajów wspólnej modlitwy, poczynając od Eucharystii, będącej szczytem liturgii poprzez sprawowanie innych sakramentów. Są to tradycyjne formy liturgiczne obecne w modlitwie Kościoła od wielu wieków. Kościół wciąż stawia sobie pytanie:  Jak Bóg chce, by dzisiaj było przekazywane Jego Słowo? Poszukiwanie odpowiedzi owocuje różnego rodzaju odnową Kościoła – tj. biblijną, liturgiczną, charyzmatyczną. Z inspiracji Soboru Watykańskiego II w Kościele Katolickim powstała Charyzmatyczna Odnowa w Duchu Świętym, którą można zdefiniować jako ponowne odkrycie siły Ducha Świętego, Jego ogromnej mocy i doświadczenia Jej w swoim życiu i w Kościele.  Na spotkaniach Odnowy w Duchu Świętym prości ludzie zaczynają modlić się językami, wykorzystują dar proroctwa czy modlitwy uzdrawiającej. Są więc żywym dowodem na to, że charyzmaty, czyli Dary Ducha Świętego, które dostali pierwsi Apostołowie otrzymują także współcześnie wszyscy ochrzczeni. Trzeba je tylko odkryć w sobie i zacząć używać do budowania wspólnoty Kościoła. 
Nasza grupa modlitewna liczy obecnie około 17 osób w różnym wieku, są to kobiety i mężczyźni. Spotykamy się w każdą środę o godz. 18.30 na Eucharystii i Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, po czym udajemy się do sali katechetycznej na wspólną modlitwę.Opiekunem naszym jest ks. Piotr Froelich, który służy nam swoją kapłańską posługą angażując się w sprawy naszej wspólnoty. Z kolei Liderką świecką, która prowadzi śpiew i modlitwę na spotkaniach jest p. Mariola Refermat. Istotną cechą każdego spotkania modlitewnego jest wiara w realną obecność żywego Boga – Jezusa Chrystusa, któremu oddajemy cześć i chwałę w modlitwie uwielbienia, dziękujemy za wszystkie otrzymane łaski i powierzamy prośby. Ponieważ spotkanie modlitewne jest spotkaniem z żywym Bogiem, dlatego w centrum modlitwy jest słuchanie Słowa Bożego, dzielenia się Nim i realizowanie w naszym życiu. Naszą modlitwą obejmujemy nie tylko nasze intencje, ale także intencje innych osób i sytuacji, które bardzo potrzebują modlitwy. Staramy się włączyć w życie parafii. Korzystamy ze spotkań organizowany przez Diecezjalny Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym w Gnieźnie. Uczestniczymy w rekolekcjach Odnowowych i otwieramy się na współpracę z innymi wspólnotami Grup Odnowy w Duchu Świętym.
Bycie we wspólnocie, daje nam możliwość wzajemnego ubogacania się, wzrastania w wierze, a także poprzez miłość do Boga otwieranie się na drugiego człowieka na jego problemy.

 

Historia powstania


„Zjednoczeni w Duchu Świętym” to nazwa naszej Grupy modlitewnej, która powstała przy naszej parafii 23 października 1993r. Jest ona owocem wymodlonym na spotkaniach grupy Odnowy w Duchu Świętym w Poznaniu na Wichrowym Wzgórzu. Podczas wspólnej Eucharystii sprawowanej przez ks. Rafała Krakowiaka (Koordynatora grupy Odnowy w Duchu Świętym w Archidiecezji Poznańskiej) za zgodą ks. Prałata Władysława Kierzka (proboszcza parafii) powstała Grupa modlitewna Odnowy w Duchu Świętym. Opiekę nad nowopowstałą Grupą objął ks. prefekt Zbigniew Plewa, animatorką muzyczną została s. Justyna Wiench, Urszulanka Serca Jezusa Konającego. Grupa liczy ponad 30 osób w różnym przedziale wiekowym. Spotkania odbywają się w piątki rozpoczynają się Mszą św. wieczorną. Po Mszy św. rozpoczyna się na salce katechetycznej spotkanie modlitewne. Składa się ona z modlitwy uwielbienia , przebłagania, modlitwy dziękczynienia i modlitwy próśb. Najważniejszym elementem spotkania jest rozważanie Słowa Bożego i dzielenie się Nim. Jest także czas świadectw – dzielenia się obecnością Chrystusa w naszym codziennym życiu.

 

Świadectwo

 

W grupie modlitewnej Odnowy w Duchu Świętym jestem od początku jej powstania czyli od 1993r. Jak to się stało, że trafiłam do tej grupy? Szukałam tej właściwej drogi i często odczuwałam wielkie pragnienie obecności Boga w moim życiu. O Odnowie w Duchu Świętym słyszałam, opowiadała mi s. Justyna, Urszulanka, która była w naszej parafii. Jej rodzice modlili się w Poznaniu, aby u nas we Wrześni powstała też Odnowa w Duchu Świętym, z Bożą pomocą tak się stało. Poszłam na pierwsze spotkanie, spodobała mi się ta forma modlitwy, zainspirowały mnie słowa z Ewangelii.
„Tam gdzie dwaj, albo trzej gromadzą się w moje imię, tam Ja jestem wśród nich…”. To wystarczyło, wiedziałam, że to jest to czego szukam, zaczęłam uczęszczać na spotkania, gdzie spotykałam ludzi, którzy tak jak ja chcieli doświadczyć miłości Boga w swoim życiu. Pragnienie to spełnia się każdego dnia, wystarczy tylko dać się poprowadzić Duchowi Świętemu i otwierać się na Niego. Od 1997 jestem Liderką naszej Grupy Modlitewnej, jest to dla mnie wielki dar, że wspólnie możemy wzrastać w wierze tak bardzo chciałabym, aby ta moja posługa była zgodna z Bożą wolą. Amen.
Mariola

licznik odwiedzin strony